KARİYER - Göcük Çınar Temizlik | 0542 366 26 85 | Gölcük - KOCAELİ

+90 (542) 366-2685
Hafta içi : 09:00 - 18:30
Cumt: 09:30 - 18:30
İçeriğe git
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİMİZİN YAPISI;

Stratejik insan kaynakları yönetimi; iş performansını arttırmak, yenilik ve esnekliği teşvik eden örgütsel kültürler geliştirmek amacıyla insan kaynakları yönetiminin stratejik amaçlarla birleştirilmesidir.
Statik değil, dinamik bir yapıya sahip olan Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz; iş odaklı değil, işi yönlendiren insan odaklıdır. İnsanı, bir maliyet unsuru olarak değil, önemli bir girdi olarak görür. Geleneksel kalıp ve normlar yerine misyon, vizyon ve değerlere odaklı bir faaliyet yürütür.
Klasik yönetim anlayışlarına karşı olan Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz, Toplam kalite yönetimi eksen alır.
Bilgiye odaklanan bir işleyişe sahip olan ve proaktif davranışları teşvik eden Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz, operasyonel faaliyet yerine danışmanlık hizmeti verir.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİMİZİN AMAÇLARI ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR;

  • İş gücü aracılığı ile yönetimin group hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak.
  • Çalışanların kapasitesinden yararlanmak ve onların potansiyellerini değerlendirmek.
  • Kurumsal Performansı Arttırmak.
  • İnsan kaynakları yönetiminin politikaları ile group politikalarını bütünleştirmek ve group kültürünü şekillendirmek.
  • Kaynakları group gereksinimlerine uyumlu hale getirmek ve performansı iyileştirmek için personel ve istihdam politikaları geliştirmek.
  • Çalışanların görünmeyen enerji ve yaratıcılıklarını ortay çıkarabilecekleri bir ortam hazırlamak.
  • Takım çalışması, toplam kalite ve yenilik gibi kavramların ortaya çıkacağı koşulları sağlamak.
  • Analitik düşünen, iş motivasyonu ve iletişim becerisi yüksek, problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişmiş, sonuç odaklı, öğrenme ve araştırmaya açık, güvenilir, üstün iş ahlakına sahip dürüst insanları bulup organizasyona kazandırmak.

Sonuç olarak; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimimiz, işletmelerimizin personel seçimi, eğitim ve geliştirilmesi, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik gibi modern yönetim aktiviteleri ile geleneksel personel yönetimi stratejilerinin bütünleştiği bir yönetim anlayışı olarak personel yönetiminin çok gelişmiş bir versiyonu olarak STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ olarak uygulanmaktadır.
© Copyright 2018 - Tüm Hakları Gölcük Çınar Temizliğe aittir.
Merkez mahallesi 11. Sokak
No:10 Refah Apartmanı D:10/B
GÖLCÜK / KOCAELİ
+90 (542) 366-2685
info@golcukcinartemizlik.com
Hafta içi : 09:00 - 18:30
Cumt: 09:30 - 13:00
Apartman ve merdiven temizliği,
İnşaat sonra ev temizliği,
Ofis & İşyeri temizliği, hizmetleri
GÖLCÜK ÇINAR TEMİZLİK
MENÜ & KATEGORİLER
İçeriğe dön